بیمارستان زکریای رازی قزوین

نام مرکز
بیمارستان زکریای رازی قزوین (Zakaria Razi Hospital-Ghazvin)
استان/شهر
قزوین / قزوين
آدرس و تلفن بیمارستان زکریای رازی قزوین
خیابان شهید بابایی، بیمارستان زکریای رازی - 9 الی 33665007(028)
تلفن بیمارستان زکریای رازی قزوین
آدرس بیمارستان زکریای رازی قزوین
خیابان شهید بابایی، بیمارستان زکریای رازی
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.
محک

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی