بیمارستان رسول اکرم فریدون شهر

نام مرکز
بیمارستان رسول اکرم فریدون شهر (Rasoul Akram Hospital-Fereydounshahr)
استان/شهر
اصفهان / فريدون شهر
آدرس و تلفن بیمارستان رسول اکرم فریدون شهر
خیابان بسیج، بیمارستان رسول اکرم - 3 الی 25222042(031)
تلفن بیمارستان رسول اکرم فریدون شهر
آدرس بیمارستان رسول اکرم فریدون شهر
خیابان بسیج، بیمارستان رسول اکرم
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه