بیمارستان رسول اکرم آبدانان

نام مرکز
بیمارستان رسول اکرم آبدانان (Rasoul Akram Hospital-Abdanan)
استان/شهر
ايلام / آبدانان
آدرس و تلفن بیمارستان رسول اکرم آبدانان
آبدانان، جاده کمربندی، روبروی پایگاه هوایی، بیمارستان رسول اکرم - 26224170(084)
تلفن بیمارستان رسول اکرم آبدانان
آدرس بیمارستان رسول اکرم آبدانان
آبدانان، جاده کمربندی، روبروی پایگاه هوایی، بیمارستان رسول اکرم
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه