بیمارستان رستمانی گاوبندی

نام مرکز
بیمارستان رستمانی گاوبندی (Rostamani Hospital-Gavbandi)
استان/شهر
هرمزگان / گاوبندی
آدرس و تلفن بیمارستان رستمانی گاوبندی
گاوبندی، پارسیان کیلومتر 4 جاده دریا، بیمارستان رستمانی - 44624026(076)
تلفن بیمارستان رستمانی گاوبندی
آدرس بیمارستان رستمانی گاوبندی
گاوبندی، پارسیان کیلومتر 4 جاده دریا، بیمارستان رستمانی
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه