بیمارستان رحیمیان شهرک صنعتی البرز

نام مرکز
بیمارستان رحیمیان شهرک صنعتی البرز (Rahimian Hospital- Shahrak Alborz)
استان/شهر
قزوین / الوند
آدرس و تلفن بیمارستان رحیمیان شهرک صنعتی البرز
الوند، خیابان سهروردی، جنب پارك اینانلو، بیمارستان رحیمیان - 5 الی 22229701(028)
تلفن بیمارستان رحیمیان شهرک صنعتی البرز
آدرس بیمارستان رحیمیان شهرک صنعتی البرز
الوند، خیابان سهروردی، جنب پارك اینانلو، بیمارستان رحیمیان
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.
محک

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی