بیمارستان رحیمیان شهرک صنعتی البرز

نام مرکز
بیمارستان رحیمیان شهرک صنعتی البرز (Rahimian Hospital- Shahrak Alborz)
استان/شهر
قزوین / الوند
آدرس و تلفن بیمارستان رحیمیان شهرک صنعتی البرز
الوند، خیابان سهروردی، جنب پارك اینانلو، بیمارستان رحیمیان - 5 الی 22229701(028)
تلفن بیمارستان رحیمیان شهرک صنعتی البرز
5 الی 22229701(028)
آدرس بیمارستان رحیمیان شهرک صنعتی البرز
الوند، خیابان سهروردی، جنب پارك اینانلو، بیمارستان رحیمیان
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی