بیمارستان راضیه فیروز کرمان

نام مرکز
بیمارستان راضیه فیروز کرمان (Razieh Firooz- Kerman)
استان/شهر
كرمان / كرمان
آدرس و تلفن بیمارستان راضیه فیروز کرمان
بیمارستان راضیه فیروز کرمان - 5 الی 32228484(034)
تلفن بیمارستان راضیه فیروز کرمان
آدرس بیمارستان راضیه فیروز کرمان
بیمارستان راضیه فیروز کرمان
امتیازی ثبت نشده.
نظری دارید؟
فرشاد میرزائی راینی - 06 خرداد 1400
متاسفانه پرسنل قسمت ترخیص برخورد نامناسب داشته و کادری ضعیف عمل میکنند که باعث اذیت شدن بیماران و همراهان میشود
محک

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی