بیمارستان رازی قائمشهر

نام مرکز
بیمارستان رازی قائمشهر (Razi Hospital-Ghaemshahr)
استان/شهر
مازندران / قائم شهر
آدرس و تلفن بیمارستان رازی قائمشهر
خیابان یوسف رضا، بیمارستان رازی - 5 الی 32224063(011)
تلفن بیمارستان رازی قائمشهر
آدرس بیمارستان رازی قائمشهر
خیابان یوسف رضا، بیمارستان رازی
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه