بیمارستان رازی اهواز

نام مرکز
بیمارستان رازی اهواز (Razi Hospital- Ahvaz)
استان/شهر
خوزستان / اهواز
آدرس و تلفن بیمارستان رازی اهواز
امانیه - خ فلسطین - روبروی فرمانداری بیمارستان رازی - 1 الی 33333050(061) - 7 الی 33335936(061)
تلفن بیمارستان رازی اهواز
آدرس بیمارستان رازی اهواز
امانیه - خ فلسطین - روبروی فرمانداری بیمارستان رازی
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه