بیمارستان دکتر غرضی ملایر

نام مرکز
بیمارستان دکتر غرضی ملایر (Dr GHarazi Hospital- Malayer)
استان/شهر
همدان / ملاير
آدرس و تلفن بیمارستان دکتر غرضی ملایر
بلوار نبوت بیمارستان دکتر غرضـــی ملایر - 7 الی 33340041 (081)
تلفن بیمارستان دکتر غرضی ملایر
آدرس بیمارستان دکتر غرضی ملایر
بلوار نبوت بیمارستان دکتر غرضـــی ملایر
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.
محک

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی