بیمارستان دکتر امیدی بهشهر

نام مرکز
بیمارستان دکتر امیدی بهشهر (Omidi Hospital-Behshahr)
استان/شهر
مازندران / بهشهر
آدرس و تلفن بیمارستان دکتر امیدی بهشهر
خیابان بعثت، بیمارستان امیدی - 25225152(011)
تلفن بیمارستان دکتر امیدی بهشهر
آدرس بیمارستان دکتر امیدی بهشهر
خیابان بعثت، بیمارستان امیدی
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.
محک

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی