بیمارستان دزیانی گرگان

نام مرکز
بیمارستان دزیانی گرگان (Dazyani Hospital-Gorgan)
استان/شهر
گلستان / گرگان
آدرس و تلفن بیمارستان دزیانی گرگان
خیابان شهید بهشتی، بیمارستان دزیانی - 32224859(017)
تلفن بیمارستان دزیانی گرگان
آدرس بیمارستان دزیانی گرگان
خیابان شهید بهشتی، بیمارستان دزیانی
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.
محک

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی