بیمارستان دزیانی گرگان

نام مرکز
بیمارستان دزیانی گرگان (Dazyani Hospital-Gorgan)
استان/شهر
گلستان / گرگان
آدرس و تلفن بیمارستان دزیانی گرگان
خیابان شهید بهشتی، بیمارستان دزیانی - .(017)
تلفن بیمارستان دزیانی گرگان
آدرس بیمارستان دزیانی گرگان
خیابان شهید بهشتی، بیمارستان دزیانی
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه