بیمارستان خلیج فارس خارک

نام مرکز
بیمارستان خلیج فارس خارک (Khalije Fars Hospital- Khark)
استان/شهر
بوشهر / خارك
آدرس و تلفن بیمارستان خلیج فارس خارک
جزیره خارک - روبروی دانشگاه آزاد بیمارستان خلیج فارس خارک - 9 الی 32823037(077)
تلفن بیمارستان خلیج فارس خارک
آدرس بیمارستان خلیج فارس خارک
جزیره خارک - روبروی دانشگاه آزاد بیمارستان خلیج فارس خارک
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه