بیمارستان خلیج فارس بندرعباس

نام مرکز
بیمارستان خلیج فارس بندرعباس (Khalij Fars Hospital-Bandarabbas)
استان/شهر
هرمزگان / بندرعباس
آدرس و تلفن بیمارستان خلیج فارس بندرعباس
خیابان دانشگاه آزاد، بیمارستان خلیج فارس - 9 الی 36670280(076)
تلفن بیمارستان خلیج فارس بندرعباس
آدرس بیمارستان خلیج فارس بندرعباس
خیابان دانشگاه آزاد، بیمارستان خلیج فارس
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه