بیمارستان خلیج فارس بندرعباس

نام مرکز
بیمارستان خلیج فارس بندرعباس (Khalij Fars Hospital-Bandarabbas)
استان/شهر
هرمزگان / بندرعباس
آدرس و تلفن بیمارستان خلیج فارس بندرعباس
خیابان دانشگاه آزاد، بیمارستان خلیج فارس - 9 الی 36670280(076)
تلفن بیمارستان خلیج فارس بندرعباس
آدرس بیمارستان خلیج فارس بندرعباس
خیابان دانشگاه آزاد، بیمارستان خلیج فارس
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه

دکتر آرمان طاهری، فلو شیپ درد، اینترونشنیست (درمان دردهای بعد از عمل جراحی کمر، درد صورت و سر درد)