بیمارستان خاتم الانبیا گنبد کاووس

نام مرکز
بیمارستان خاتم الانبیا گنبد کاووس (Khatamolanbia Hospital-Gonbadekavous)
استان/شهر
گلستان / گنبد كاووس
آدرس و تلفن بیمارستان خاتم الانبیا گنبد کاووس
انتهای جاده کمربندی، بیمارستان خاتم الانبیا - 66 الی 23386061(017)
تلفن بیمارستان خاتم الانبیا گنبد کاووس
آدرس بیمارستان خاتم الانبیا گنبد کاووس
انتهای جاده کمربندی، بیمارستان خاتم الانبیا
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.
محک

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی