بیمارستان خاتم الانبیا شاهرود

نام مرکز
بیمارستان خاتم الانبیا شاهرود (Khatamolanbia Hospital- Shahrood)
استان/شهر
سمنان / شاهرود
آدرس و تلفن بیمارستان خاتم الانبیا شاهرود
بلوار دانشگاه- روبروی دانشگاه صنعتی بیمارستان خاتم الانبیا - 2 الی 33392661(023)
تلفن بیمارستان خاتم الانبیا شاهرود
آدرس بیمارستان خاتم الانبیا شاهرود
بلوار دانشگاه- روبروی دانشگاه صنعتی بیمارستان خاتم الانبیا
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه