بیمارستان خاتم الانبیا زاهدان

نام مرکز
بیمارستان خاتم الانبیا زاهدان (Khatamolanbia Hospital- Zahedan)
استان/شهر
سیستان و بلوچستان / زاهدان
آدرس و تلفن بیمارستان خاتم الانبیا زاهدان
بلوارمطهری خ جام جم بیمارستان خاتم الانبیا زاهدان - 4 الی 33220501(054)
تلفن بیمارستان خاتم الانبیا زاهدان
4 الی 33220501(054)
آدرس بیمارستان خاتم الانبیا زاهدان
بلوارمطهری خ جام جم بیمارستان خاتم الانبیا زاهدان
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی