بیمارستان حکیم جرجانی

نام مرکز
بیمارستان حکیم جرجانی (Hakim Jorjani Hospital-Gorgan)
استان/شهر
گلستان / گرگان
آدرس و تلفن بیمارستان حکیم جرجانی
گرگان، میدان بسیج، بیمارسنان حکیم جرجانی - 11 الی 34430209(017)
تلفن بیمارستان حکیم جرجانی
آدرس بیمارستان حکیم جرجانی
گرگان، میدان بسیج، بیمارسنان حکیم جرجانی
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه

دکتر آرمان طاهری، فلو شیپ درد، اینترونشنیست (درمان دردهای بعد از عمل جراحی کمر، درد صورت و سر درد)