بیمارستان حاجیه معرفی بندر ماهشهر

نام مرکز
بیمارستان حاجیه معرفی بندر ماهشهر (Moarrefi Hospital-Bandare Mahshahr)
استان/شهر
خوزستان / بندر ماهشهر
آدرس و تلفن بیمارستان حاجیه معرفی بندر ماهشهر
خیابان مطهری، بیمارستان حاجیه نرگس معرفی - 2 الی 32322081(061)
تلفن بیمارستان حاجیه معرفی بندر ماهشهر
آدرس بیمارستان حاجیه معرفی بندر ماهشهر
خیابان مطهری، بیمارستان حاجیه نرگس معرفی
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه