بیمارستان تامین اجتماعی فرخ شهر

نام مرکز
بیمارستان تامین اجتماعی فرخ شهر (Tamin Ejtemaee Hospital-Farokhshahr)
استان/شهر
چهارمحال بختياری / فرخ شهر
آدرس و تلفن بیمارستان تامین اجتماعی فرخ شهر
فرخ شهر - 32424900(038)
تلفن بیمارستان تامین اجتماعی فرخ شهر
آدرس بیمارستان تامین اجتماعی فرخ شهر
فرخ شهر
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه