بیمارستان تامین اجتماعی فرخ شهر

نام مرکز
بیمارستان تامین اجتماعی فرخ شهر (Tamin Ejtemaee Hospital-Farokhshahr)
استان/شهر
چهارمحال بختياری / فرخ شهر
آدرس و تلفن بیمارستان تامین اجتماعی فرخ شهر
فرخ شهر - 32424900(038)
تلفن بیمارستان تامین اجتماعی فرخ شهر
آدرس بیمارستان تامین اجتماعی فرخ شهر
فرخ شهر
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه

دکتر آرمان طاهری، فلو شیپ درد، اینترونشنیست (درمان دردهای بعد از عمل جراحی کمر، درد صورت و سر درد)