بیمارستان بیست و دو بهمن نیشابور

نام مرکز
بیمارستان بیست و دو بهمن نیشابور (22Bahman Hospital- Neyshabur)
استان/شهر
خراسان رضوی / نیشابور
آدرس و تلفن بیمارستان بیست و دو بهمن نیشابور
خ امام خمینی، جنب باغ ملی، بیمارستان 22 بهمن - 5 الی 33333611(051)
تلفن بیمارستان بیست و دو بهمن نیشابور
5 الی 33333611(051)
آدرس بیمارستان بیست و دو بهمن نیشابور
خ امام خمینی، جنب باغ ملی، بیمارستان 22 بهمن
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی