بیمارستان بیست و دوم بهمن نیکشهر

نام مرکز
بیمارستان بیست و دوم بهمن نیکشهر (Bisto Doe Bahman Hospital-Nikshahr)
استان/شهر
سیستان و بلوچستان / نيكشهر
آدرس و تلفن بیمارستان بیست و دوم بهمن نیکشهر
خ ابن سینا بیمارستان بیست و دوم بهمن - 2 الی 35222601(054)
تلفن بیمارستان بیست و دوم بهمن نیکشهر
آدرس بیمارستان بیست و دوم بهمن نیکشهر
خ ابن سینا بیمارستان بیست و دوم بهمن
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه