بیمارستان بیست و دوم بهمن خاش

نام مرکز
بیمارستان بیست و دوم بهمن خاش (Bisto Doe Bahman Hospital- Khahsh)
استان/شهر
سیستان و بلوچستان / خاش
آدرس و تلفن بیمارستان بیست و دوم بهمن خاش
خیابان امام خمینی (ره) بلوار خیام بیمارستان بیست و دوم بهمن - 8 الی 34216233(054)
تلفن بیمارستان بیست و دوم بهمن خاش
آدرس بیمارستان بیست و دوم بهمن خاش
خیابان امام خمینی (ره) بلوار خیام بیمارستان بیست و دوم بهمن
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی