بیمارستان بوعلی قزوین

نام مرکز
بیمارستان بوعلی قزوین (Bouali Hospital-Ghazvin)
استان/شهر
قزوین / قزوين
آدرس و تلفن بیمارستان بوعلی قزوین
خیابان بوعلی سینا - 2 الی 33332930(028)
تلفن بیمارستان بوعلی قزوین
2 الی 33332930(028)
آدرس بیمارستان بوعلی قزوین
خیابان بوعلی سینا
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی