بیمارستان بوعلی سینا ساری

نام مرکز
بیمارستان بوعلی سینا ساری (Bouali Sina Hospital-Sari)
استان/شهر
مازندران / ساري
آدرس و تلفن بیمارستان بوعلی سینا ساری
بلوار پاسداران - 6 الی 32233010(011)
تلفن بیمارستان بوعلی سینا ساری
6 الی 32233010(011)
آدرس بیمارستان بوعلی سینا ساری
بلوار پاسداران
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی