بیمارستان بقیه الله الاعظم دیلم

نام مرکز
بیمارستان بقیه الله الاعظم دیلم (Baghiyatellahe alazam Hospital- Deylam)
استان/شهر
بوشهر / ديلم
آدرس و تلفن بیمارستان بقیه الله الاعظم دیلم
انتهای خیابان امام حسین بیمارستان بقیه الله الاعظم دیلم - 60 الی 34241130(077)
تلفن بیمارستان بقیه الله الاعظم دیلم
60 الی 34241130(077)
آدرس بیمارستان بقیه الله الاعظم دیلم
انتهای خیابان امام حسین بیمارستان بقیه الله الاعظم دیلم
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی