بیمارستان بعثت همدان

نام مرکز
بیمارستان بعثت همدان (Besat Hospital- Hmedan)
استان/شهر
همدان / همدان
آدرس و تلفن بیمارستان بعثت همدان
میدان رسالت بلوار آیت الله مطهری بیمارستان بعثت - 50 الی 32640020(081)
تلفن بیمارستان بعثت همدان
آدرس بیمارستان بعثت همدان
میدان رسالت بلوار آیت الله مطهری بیمارستان بعثت
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.
محک

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی