بیمارستان بعثت سنندج

نام مرکز
بیمارستان بعثت سنندج (Besat Hospital-Sanandaj)
استان/شهر
كردستان / سنندج
آدرس و تلفن بیمارستان بعثت سنندج
سنندج،خیابان کشاورز، چهار راه مردوخ - 4 الی 33282002(087)
تلفن بیمارستان بعثت سنندج
آدرس بیمارستان بعثت سنندج
سنندج،خیابان کشاورز، چهار راه مردوخ
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.
محک

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی