بیمارستان باهنر کرمان

نام مرکز
بیمارستان باهنر کرمان (Bahonar Hospital- Kerman)
استان/شهر
كرمان / كرمان
آدرس و تلفن بیمارستان باهنر کرمان
باغ ملی-خیابان قرنی- روبروی ارتش بیمارستان باهنر کرمان - 16 الی 32235011(034)
تلفن بیمارستان باهنر کرمان
آدرس بیمارستان باهنر کرمان
باغ ملی-خیابان قرنی- روبروی ارتش بیمارستان باهنر کرمان
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه