بیمارستان ایران

نام مرکز
بیمارستان ایران (Iran Hospital)
استان/شهر
تهران / تهران
آدرس و تلفن بیمارستان ایران
خیابان سعیدی هدایت خیابا ن تنکابن - 5 الی 77528731(021)
تلفن بیمارستان ایران
آدرس بیمارستان ایران
خیابان سعیدی هدایت خیابا ن تنکابن
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه