بیمارستان امیرالمومنین گناوه

نام مرکز
بیمارستان امیرالمومنین گناوه (Amiralmomenin Hospital- Gonaveh)
استان/شهر
بوشهر / گناوه
آدرس و تلفن بیمارستان امیرالمومنین گناوه
بعد از پلیس راه بیمارستان امیرالمومنین گناوه - 20 الی 33234616(077)
تلفن بیمارستان امیرالمومنین گناوه
آدرس بیمارستان امیرالمومنین گناوه
بعد از پلیس راه بیمارستان امیرالمومنین گناوه
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.
محک

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی