بیمارستان امیرالمومنین گراش

نام مرکز
بیمارستان امیرالمومنین گراش (Amiralmomenin Hospital- Gerash)
استان/شهر
فارس / گراش
آدرس و تلفن بیمارستان امیرالمومنین گراش
میدان وحدت فلکه شهیدبهشتی بیمارستان امیرالمومنین گراش - 4 الی 32222002(071) - 5 الی 32226064(071) - 32222200(071)
تلفن بیمارستان امیرالمومنین گراش
4 الی 32222002(071) - 5 الی 32226064(071) - 32222200(071)
آدرس بیمارستان امیرالمومنین گراش
میدان وحدت فلکه شهیدبهشتی بیمارستان امیرالمومنین گراش
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی