بیمارستان امیرالمومنین بوئین زهرا

نام مرکز
بیمارستان امیرالمومنین بوئین زهرا (Amiralmomenin Hospital-Boeenzahra)
استان/شهر
قزوین / بوئين زهرا
آدرس و تلفن بیمارستان امیرالمومنین بوئین زهرا
بوئین زهرا، ابتدای جاده ساوه - 34225381(028)
تلفن بیمارستان امیرالمومنین بوئین زهرا
آدرس بیمارستان امیرالمومنین بوئین زهرا
بوئین زهرا، ابتدای جاده ساوه
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.
محک

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی