بیمارستان امیرالمومنین اسدآباد

نام مرکز
بیمارستان امیرالمومنین اسدآباد (Amiralmomenin Hospital- Asadabad)
استان/شهر
همدان / اسدآباد
آدرس و تلفن بیمارستان امیرالمومنین اسدآباد
بلوار 22 بهمن بیمارستان امیرالمومنین (ع) اسدآباد - 15 الی 33232014(081)
تلفن بیمارستان امیرالمومنین اسدآباد
آدرس بیمارستان امیرالمومنین اسدآباد
بلوار 22 بهمن بیمارستان امیرالمومنین (ع) اسدآباد
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.
محک

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی