بیمارستان امیرالمومنین اراک

نام مرکز
بیمارستان امیرالمومنین اراک (Amiralmomenin Hospital- Arak)
استان/شهر
مرکزی / اراك
آدرس و تلفن بیمارستان امیرالمومنین اراک
سردشت، میدان بسیج - جنب دانشگاه علوم پزشکی بیمارستان امیرالمومنین اراک - 3 الی 34173601(086)
تلفن بیمارستان امیرالمومنین اراک
آدرس بیمارستان امیرالمومنین اراک
سردشت، میدان بسیج - جنب دانشگاه علوم پزشکی بیمارستان امیرالمومنین اراک
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.
محک

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی