بیمارستان امدادی ابهر

نام مرکز
بیمارستان امدادی ابهر (Emdadi Hospital- Abhar)
استان/شهر
زنجان / ابهر
آدرس و تلفن بیمارستان امدادی ابهر
جاده ترانزیت- نرسیده به پمپ بنزین بیمارستان امدادی - 5 الی 35277741(024)
تلفن بیمارستان امدادی ابهر
5 الی 35277741(024)
آدرس بیمارستان امدادی ابهر
جاده ترانزیت- نرسیده به پمپ بنزین بیمارستان امدادی
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی