بیمارستان امام علی کرمانشاه

نام مرکز
بیمارستان امام علی کرمانشاه (Imam Ali Hospital-Kermanshah)
استان/شهر
كرمانشاه / كرمانشاه
آدرس و تلفن بیمارستان امام علی کرمانشاه
کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، روبروی بیمارستان طالقانی - 2 الی 38360041(083)
تلفن بیمارستان امام علی کرمانشاه
آدرس بیمارستان امام علی کرمانشاه
کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، روبروی بیمارستان طالقانی
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.
محک

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی