بیمارستان امام علی بجنورد

نام مرکز
بیمارستان امام علی بجنورد (Imam Ali Hospital- Bojnourd)
استان/شهر
خراسان شمالی / بجنورد
آدرس و تلفن بیمارستان امام علی بجنورد
انتهای خیابان چمران - خیابان شهریار- روبروی دانشگاه آزاد اسلامی بیمارستان امام علی (ع) - 32297010(058)
تلفن بیمارستان امام علی بجنورد
آدرس بیمارستان امام علی بجنورد
انتهای خیابان چمران - خیابان شهریار- روبروی دانشگاه آزاد اسلامی بیمارستان امام علی (ع)
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.
محک

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی