بیمارستان امام علی اندیمشک

نام مرکز
بیمارستان امام علی اندیمشک (Imam Ali Hospital- Andimeshk)
استان/شهر
خوزستان / انديمشك
آدرس و تلفن بیمارستان امام علی اندیمشک
انتهای خیابان اسحاق روشنی بیمارستان امام علی - 4 الی 34241871(061)
تلفن بیمارستان امام علی اندیمشک
آدرس بیمارستان امام علی اندیمشک
انتهای خیابان اسحاق روشنی بیمارستان امام علی
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.
محک

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی