بیمارستان امام علی ازنا

نام مرکز
بیمارستان امام علی ازنا (Imam Ali Hospital- Azna)
استان/شهر
لرستان / ازنا
آدرس و تلفن بیمارستان امام علی ازنا
کوی امام خمینی(ره) بیمارستان امام علی(ع) ازنا - 34224470(066)
تلفن بیمارستان امام علی ازنا
آدرس بیمارستان امام علی ازنا
کوی امام خمینی(ره) بیمارستان امام علی(ع) ازنا
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه