بیمارستان امام سجاد شهریار

نام مرکز
بیمارستان امام سجاد شهریار (Imam Sajjad Hospital-Shahriar)
استان/شهر
تهران / شهريار
آدرس و تلفن بیمارستان امام سجاد شهریار
شهریار، خیابان ولی عصر، روبروی شهرداری - 9 الی 65263535(021) - 5 الی 65226041(021)
تلفن بیمارستان امام سجاد شهریار
آدرس بیمارستان امام سجاد شهریار
شهریار، خیابان ولی عصر، روبروی شهرداری
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی