بیمارستان امام سجاد شهریار

نام مرکز
بیمارستان امام سجاد شهریار (Imam Sajjad Hospital-Shahriar)
استان/شهر
تهران / شهريار
آدرس و تلفن بیمارستان امام سجاد شهریار
شهریار، خیابان ولی عصر، روبروی شهرداری - 9 الی 65263535(021) - 5 الی 65226041(021)
تلفن بیمارستان امام سجاد شهریار
آدرس بیمارستان امام سجاد شهریار
شهریار، خیابان ولی عصر، روبروی شهرداری
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.
محک

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی