بیمارستان امام رضا کرمانشاه

نام مرکز
بیمارستان امام رضا کرمانشاه (Imam Reza Hospital-Kermanshah)
استان/شهر
كرمانشاه / كرمانشاه
آدرس و تلفن بیمارستان امام رضا کرمانشاه
کرمانشاه، سه راه مسکن، بلوار پرستار، جنب دانشکده پزشکی - 4 الی 34276301(083)
تلفن بیمارستان امام رضا کرمانشاه
آدرس بیمارستان امام رضا کرمانشاه
کرمانشاه، سه راه مسکن، بلوار پرستار، جنب دانشکده پزشکی
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه

دکتر آرمان طاهری، فلو شیپ درد، اینترونشنیست (درمان دردهای بعد از عمل جراحی کمر، درد صورت و سر درد)