بیمارستان امام رضا خان ببین

نام مرکز
بیمارستان امام رضا خان ببین (Imam Reza Hospital-Khanbebin)
استان/شهر
گلستان / خان ببین
آدرس و تلفن بیمارستان امام رضا خان ببین
خان به بین جنب میدان بسیج - 4 الی 36242611(017)
تلفن بیمارستان امام رضا خان ببین
آدرس بیمارستان امام رضا خان ببین
خان به بین جنب میدان بسیج
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه