بیمارستان امام رضا بندرعباس

نام مرکز
بیمارستان امام رضا بندرعباس (Imam Reza Hospital-Bandarabbas)
استان/شهر
هرمزگان / بندرعباس
آدرس و تلفن بیمارستان امام رضا بندرعباس
بلوار امام خمینی، ضلع شمالی آستانه سید مظفر - 5 الی 33336004(076)
تلفن بیمارستان امام رضا بندرعباس
آدرس بیمارستان امام رضا بندرعباس
بلوار امام خمینی، ضلع شمالی آستانه سید مظفر
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه