بیمارستان امام خمینی نور

نام مرکز
بیمارستان امام خمینی نور (Imam Khomeini Hospital-Noor)
استان/شهر
مازندران / نور
آدرس و تلفن بیمارستان امام خمینی نور
خیابان امام خمینی - 2 الی 36222010(011)
تلفن بیمارستان امام خمینی نور
2 الی 36222010(011)
آدرس بیمارستان امام خمینی نور
خیابان امام خمینی
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی