بیمارستان امام خمینی مسجد سلیمان

نام مرکز
بیمارستان امام خمینی مسجد سلیمان (Imam Khomeini Hospital-MasjedSoleyman)
استان/شهر
خوزستان / مسجد سليمان
آدرس و تلفن بیمارستان امام خمینی مسجد سلیمان
کلگه - شرکت ملی نفت بیمارستان امام خمینی(ره) - 32225003(061)
تلفن بیمارستان امام خمینی مسجد سلیمان
آدرس بیمارستان امام خمینی مسجد سلیمان
کلگه - شرکت ملی نفت بیمارستان امام خمینی(ره)
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه