بیمارستان امام خمینی فیروزکوه

نام مرکز
بیمارستان امام خمینی فیروزکوه (Ima Khomeini Hospital- Firoozkooh)
استان/شهر
تهران / فيروزكوه
آدرس و تلفن بیمارستان امام خمینی فیروزکوه
خ شهید ملا جعفری بیمارستان امام خمینی ( ره ) فیروزکوه - 3 الی 36229241(021) - 3 الی 76459240(021) - 2 الی 376459251(021)
تلفن بیمارستان امام خمینی فیروزکوه
آدرس بیمارستان امام خمینی فیروزکوه
خ شهید ملا جعفری بیمارستان امام خمینی ( ره ) فیروزکوه
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه