بیمارستان امام خمینی فریمان

نام مرکز
بیمارستان امام خمینی فریمان (Imam Khomeini Hospital- Fariman)
استان/شهر
خراسان رضوی / فریمان
آدرس و تلفن بیمارستان امام خمینی فریمان
خ امام خمینی - روبروی پارک لاله - 5 الی 36221001(051)
تلفن بیمارستان امام خمینی فریمان
5 الی 36221001(051)
آدرس بیمارستان امام خمینی فریمان
خ امام خمینی - روبروی پارک لاله
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی