بیمارستان امام خمینی فریدنکنار

نام مرکز
بیمارستان امام خمینی فریدنکنار (Imam Khomeini Hospital-Fereidounkenar)
استان/شهر
مازندران / فريدون كنار
آدرس و تلفن بیمارستان امام خمینی فریدنکنار
خیابان امام خمینی - 8 الی 35652006(011)
تلفن بیمارستان امام خمینی فریدنکنار
8 الی 35652006(011)
آدرس بیمارستان امام خمینی فریدنکنار
خیابان امام خمینی
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی