بیمارستان امام خمینی سلسله

نام مرکز
بیمارستان امام خمینی سلسله (Imam Khomeini Hospital- Selseleh)
استان/شهر
لرستان / سلسله
آدرس و تلفن بیمارستان امام خمینی سلسله
انتهای شهید رحیمی- جنب پارک صخره ای بیمارستان امام خمینی(ره) سلسله - 2 الی 35222011(066) - 16 الی 35229912(066)
تلفن بیمارستان امام خمینی سلسله
آدرس بیمارستان امام خمینی سلسله
انتهای شهید رحیمی- جنب پارک صخره ای بیمارستان امام خمینی(ره) سلسله
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه

دکتر آرمان طاهری، فلو شیپ درد، اینترونشنیست (درمان دردهای بعد از عمل جراحی کمر، درد صورت و سر درد)