بیمارستان امام خمینی ساری

نام مرکز
بیمارستان امام خمینی ساری (Imam Khomeini Hospital-Sari)
استان/شهر
مازندران / ساري
آدرس و تلفن بیمارستان امام خمینی ساری
خیابان رازی - 4 الی 32261700(011)
تلفن بیمارستان امام خمینی ساری
آدرس بیمارستان امام خمینی ساری
خیابان رازی
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه